van der Brug

Generatie I

 1. Roel Harmens, tr. met Aafke Jans.

Uit dit huwelijk een zoon:

 1. Harmen Roels van der Brug, ovl. te Drachten op 2 aug 1825, volgt II

Generatie II

1 Harmen Roels van der Brug, zn. van Roel Harmens (I)   en Aafke Jans, ovl. te Drachten op 2 aug 1825, tr. (Geelke ongeveer 29 jaar oud) te Drachten op 23 aug 1767 met Geelke Gurkes, dr. van Girbe Jacobs (diaken) en Martjen Lieuwes, ged. te Ureterp op 6 jul 1738.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Gerben Harmen, geb. te Drachten op 3 jun 17751, ovl. (69 jaar oud) te smallingerland op 21 apr 1845, volgt IIIa
 2. Rinze Harmens, geb. te Drachten op 7 dec 1779, ovl. (91 jaar oud) te smallingerland op 23 apr 1871, volgt IIIb
 3. Aafke Harmens, geb. te Drachten op 22 mei 1768, ovl. (54 jaar oud) te smallingerland op 11 jul 1822, tr. met Tjibbe Goses Boer de.
 4. Roelof Harmens, geb. te Drachten op 10 mrt 1771, ovl. (52 jaar oud) te Ooststellingwerf op 4 okt 1823, volgt IIIc [blz. ].

Generatie III

IIIa.           Gerben Harmen van der Brug, zn. van Harmen Roels van der Brug (II)   en Geelke Gurkes, geb. te Drachten op 3 jun 177511, ovl. (69 jaar oud) te smallingerland op 21 apr 1845, relatie met Frijntga Pieters Pul, dr. van Pijtter Andrijs Pul en Grijttie Roels, ovl. te smallingerland op 5 dec 1856.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 1. Grietje Gurben, geb. te Smallingerland op 5 mrt 1813, ovl. (40 jaar oud) te Smallingerland op 5 apr 1853, tr. (26 jaar oud) te Smallingerland op 25 mei 1839 met Jan Minderts van der Vlugt, geb. te Drachten. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Gjilke Gurben, geb. te Opeinde op 6 mei 1798, ovl. (81 jaar oud) te Smallingerland op 13 apr 1880, tr. (42 jaar oud) op 1 juni 1840 met Johannes Johannes de Boer, geb. te Smallingerland. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Pieter Gurben, geb. te Opeinde op 20 apr 1802, ovl. (89 jaar oud) te Smallingerland op 19 juni 1891, tr. (51 jaar oud) te Smallingerland op 28 mei 1853 met Iebetje Jaspers de Vries, geb. te Lippenhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

IIIb.           Rinze Harmens van der Brug, zn. van Harmen Roels van der Brug (II)  en Geelke Gurkes, geb. te Drachten op 7 dec 1779, ged. te Drachten op 6 feb 1780, ovl. (91 jaar oud) te Smallingerland op 23 apr 1871, tr. (24 jaar oud) (1) te Drachten op 13 mei 1804 met Janke Alles Roelofs, ovl. te Drachten op 18 okt 1826.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Gurben Rinzes, geb. te smallingerland op 14 sep 1813, ovl. (49 jaar oud) te Schoterland op 9 mrt 1863, tr. (33 jaar oud) te Opsterland op 30 aug 1847 met Tijtje Feddes Kolstra. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Haren Rinze, geb. te Drachten op 15 mrt 18111, ovl. (66 jaar oud) te Ferwerderadeel op 16 jun 18771, volgt IVa
 3. Alle Rinze, ovl. te Opsterland op 28 apr 1863, tr. (1) te Opsterland op 13 okt 1851 met Engeltje Kornelis Prins. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Smallingerland op 13 jan 1844 met Engeltje Lammerts Roorda, ovl. te Bakkeveen in 1848. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 4. Pope Rinze, geb. te Smallingerland op 14 sep 1813, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden op 14 apr 1874.
 5. Geelke Rinze, geb. te Smallingerland op 14 jul 1819, ovl. (27 jaar oud) te Smallingerland op 2 juni 1847.
 6. Roelof Rinze, geb. te Smallingerland op 25 mei 1821, ovl. (71 jaar oud) te smallingerland op 4 apr 1893.

Rinze Harmens van der Brug, tr. (resp. 65 en 63 jaar oud) (2) te Drachten op 6 mei 1845 met Aaltje Eizes Meijer, geb. te Beetsterzwaag op 27 dec 1781.Uit dit huwelijk geen kinderen.

IIIc.           Roelof Harmens van der Brug, zn. van Harmen Roels van der Brug (II)   en Geelke Gurkes, geb. te Drachten op 10 mrt 1771, politiedienaar, ovl. (52 jaar oud) te Ooststellingwerf op 4 okt 1823, tr. met Auke Liebes.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Harmen, geb. te Drachten op 25 mei 1803, smidsknecht.
 2. Grietje, geb. te Drachten op 8 juni 1806, naaister.
 3. Binne, geb. te Drachten op 9 okt 1808, ovl. (74 jaar oud) te Surhuizum op 20 aug 1883, volgt IVb
 4. Libbe Roelofs, geb. te Donkerbroek op 4 sep 1815, boerenknecht.

Generatie IV

IVa.          Haren Rinze van der Brug, zn. van Rinze Harmens van der Brug (IIIb)   en Janke Alles Roelofs, geb. te Drachten op 15 mrt 181111, ovl. (66 jaar oud) te Ferwerderadeel op 16 jun 18771, kerk.huw. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Ferwerderadeel op 9 nov 1839 met Jeltje Petrus van Assen, dr. van Petrus van Assen (dominee) en Maria Magdalena Cahais, geb. te Ferwerd op 30 apr 18161, ovl. (78 jaar oud) te Hooge Beintum Ferwerderadeel op 7 feb 18951.

Volgens genlias was zijn moeder jankee alles roelofs.
Hij zat bij infanterie kreeg metalen kruis in 1832 voor 10-daagse veldtocht in belgien.
hij was lang: 1 ellen, 6 palmen, 8 duimen, 7 strepen. had blauwe ogen en blond haar.

Haren Rinze van der Brug en Jeltje Petrus van Assen

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Petrus Harmen, geb. te Ferwerderadeel op 31 mei 18401, ovl. (46 jaar oud) te Franeker op 24 aug 18861, volgt Va
 2. Samuel, geb. te Ferwerderadeel op 8 sep 1849, arbeider, ovl. (53 jaar oud) te Ferwerderadeel op 15 okt 1902, tr. (25 jaar oud) te Ferwerderadeel op 15 mei 1875 met Saapke Kuiken. Woont in 1869 in hogebeintum. is boerenknecht lang 1 el 755 strepen, blauwe ogen, bruin haar. 11-3-1869 tot dienst aangewezen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 1. Maria Magdalena, geb. te Ferwerderadeel op 6 okt 1855, ovl. (30 jaar oud) te Ferwerderadeel op 20 aug 1886, tr. met Harm de Boer. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Roelof Harmens, geb. te Ferwerderadeel op 9 feb 1853, ovl. (26 jaar oud) te Ferwerderadeel op 14 aug 1879.
 3. Janke Harmens, geb. te Ferwerderadeel op 16 sep 1846, ovl. (91 jaar oud) te Lekkum op 3 jul 1938, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 29 mei 1873 met Sjoerd Dirks Tamminga, geb. te Stiens op 27 mrt 1844, ovl. (58 jaar oud) te Stiens op 25 mrt 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 4. Rinze, geb. te Ferwerderadeel op 5 apr 1842, ovl. (29 jaar oud) te Sexbierum op 20 mei 1871, volgt Vb
 5. Maria Magdalena, geb. te Ferwerderadeel op 16 dec 1851, ovl. (23 dagen oud) te Ferwerderadeel op 8 jan 1852.
 6. Samuel, geb. te Ferwerderadeel op 16 jun 1844, ovl. (4 jaar oud) te Ferwerderadeel op 1 dec 1848.

IVb.          Binne van der Brug, zn. van Roelof Harmens van der Brug (IIIc)  (politiedienaar) en Auke Liebes, geb. te Drachten op 9 okt 1808, boerenknecht, ovl. (74 jaar oud) te Surhuizum op 20 aug 1883, tr. (resp. 38 en 45 jaar oud) (1) te Achtkarspelen op 17 okt 1846 met Tolke Halbes Boer de, geb. te Ureterp op 11 aug 1801, ovl. (74 jaar oud) te Surhuizum op 11 feb 1876. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Binne van der Brug, tr. (resp. 70 en 31 jaar oud) (2) op 12 okt 1878 met Trijntje Willems Vis van der, geb. te Eastermar op 16 jul 1847, ovl. (53 jaar oud) te Eastermar op 24 apr 1901. Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Aukje Binne, geb. op 9 dec 1879.
 2. Roelof Binne, geb. op 27 sep 1882.
 3. Willem Binne, geb. op 7 juni 1881.

Generatie V

Va.           Petrus Harmen van der Brug, zn. van Haren Rinze van der Brug (IVa)   en Jeltje Petrus van Assen, geb. te Ferwerderadeel op 31 mei 18401, timmerknecht, 1, ovl. (46 jaar oud) te Franeker op 24 aug 18861, kerk.huw. (beiden 26 jaar oud) op 2 sep 1866 met Klaaska Hantje Vormsma, dr. van Hantje Uilkes Vormsma en Grietje Gerrits Elsinga, geb. te Sexbierum op 13 feb 18401, ovl. (39 jaar oud) te Pietersbierum op 21 okt 18791.

Petrus Harmen van der Brug en Klaaska Hantje Vormsma

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Harmen, geb. te Pietersbierum op 8 dec 18661, ovl. (61 jaar oud) te Arnhem op 23 okt 19281, volgt VI
 2. Minke, geb. te Barradeel op 29 dec 1869, tr. (21 jaar oud) te Barradeel op 23 mei 1891 met Dirk Meyer, geb. te Minnertsga. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Jeltje, geb. te Barradeel op 11 mei 1872, ovl. (10 maanden oud) te Barradeel op 11 mrt 1873.
 4. Haantje, geb. te Barradeel op 24 mrt 1874.
 5. Rinze, geb. te Barradeel op 26 okt 1875, tr. (26 jaar oud) te Barradeel op 2 aug 1902 met Jeltje Dokter, geb. te Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vb.           Rinze van der Brug, zn. van Haren Rinze van der Brug (IVa)   en Jeltje Petrus van Assen, geb. te Ferwerderadeel op 5 apr 1842, ovl. (29 jaar oud) te Sexbierum op 20 mei 1871, tr. (24 jaar oud) te Oldehove op 15 mei 1866 met Geertje Sluiter, geb. te Oldehove, naaister. Uit dit huwelijk een dochter:

 1. Jilderke, geb. te Barradeel op 13 sep 1866.

Generatie VI

 1. Harmen van der Brug, zn. van Petrus Harmen van der Brug (Va)  (timmerknecht) en Klaaska Hantje Vormsma, geb. te Pietersbierum op 8 dec 186611, ovl. (61 jaar oud) te Arnhem op 23 okt 19281, tr. te Venlo, kerk.huw. (resp. 27 en 22 jaar oud) op 9 jan 1894 met Maria Catharina Alexandrinia Schoenmakers, dr. van Pieter Jozef Schoenmakers en Maria Catharina Rouwet, geb. te Gulpen op 25 mrt 187111 en 1, ovl. (88 jaar oud) te ‘s‑Hertogenbosch op 24 jul 19591, begr. te ‘s‑Hertogenbosch op 28 jul 1959.

Harmen van der Brug en Maria Catharina Alexandrinia Schoenmakers

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Clasina Josephina Theresia, geb. te Venlo op 15 okt 18991, ovl. (68 jaar oud) te ‘s‑Hertogenbosch op 8 dec 19671, begr. te ‘s‑Hertogenbosch op 13 dec 1967, otr. te Arnhem op 1 jul 1925, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Arnhem op 4 aug 1925 met Johannes Cornelis Wilhelmus Antonius Maria Scheffers, zn. van Cornelis Theodorus (Kees) Scheffers en Johanna Maria Francisca Cornelia van Ertrijck, geb. te ‘s‑Hertogenbosch op 20 juni 18991, bankemploye21, ovl. (77 jaar oud) te Rosmalen op 29 sep 19761, begr. te ‘s‑Hertogenbosch op 4 okt 1976. Bijgezet in graf 14645. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
 1. Petrus Wilhelminus Hubertus (Peter), geb. te Venlo op 14 nov 1901, ovl. (64 jaar oud) te Nijmegen op 19 apr 1966, volgt VII
 2. Joseph Johannes Peter (Sjef), geb. te Haarlem op 4 apr 1904, ovl. (82 jaar oud) te Arnhem op 23 apr 1986, begr. te Arnhem Moscowa begraafplaats, tr. met Maria J.G. Bruns, geb. op 19 aug 1901, ovl. (77 jaar oud) te Arnhem op 30 apr 1979, begr. te Arnhem begraafplaats Moscowa. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Hubertina Clasina Josephina, geb. te Venlo op 14 apr 1897, ovl. (26 jaar oud) te ‘s‑Hertogenbosch op 18 mei 1923, begr. te ‘s‑Hertogenbosch op 22 mei 1923, tr. (23 jaar oud) te Tilburg op 24 apr 1920 met Henricus Joannes Cornelis Hamers, zn. van Jan Baptist Hendrikus Hamers en Elisabeth Judoka van der Sanden, geb. te Tilburg. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 4. Catharina Johanna Petronella (To), geb. te Venlo op 26 okt 1894, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te ‘s‑Hertogenbosch op 20 jul 1920 met Anton Wilhemn Ostermann, zn. van Rudolph Ostermann en Maria Winkeler, geb. te Haseluenne [Duitsland] op 5 sep 1895, ovl. (37 jaar oud) te Voorburg op 25 jan 1933, begr. te Voorburg op 28 jan 1933. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 5. Petrus Joseph Johannes, geb. te Venlo op 31 jan 1896, ovl. (23 dagen oud) te Venlo op 23 feb 1896.

Generatie VII

VII.           Petrus Wilhelminus Hubertus (Peter) van der Brug, zn. van Harmen van der Brug (VI)   en Maria Catharina Alexandrinia Schoenmakers, geb. te Venlo op 14 nov 1901, ovl. (64 jaar oud) te Nijmegen op 19 apr 1966, tr. met Anna Maria Alfonsa (Annie) Röling, geb. te ‘s‑Hertogenbosch op 16 mei 1903, ovl. (92 jaar oud) te Nijmegen op 6 feb 1996.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. P.H., volgt VIII
 2. G.J., tr. met J.W.F. Gerhards. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. C.M., tr. met R. Plassche van de. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 4. Paul.

 

Generatie VIII

VIII.          P.H. van der Brug, zn. van Petrus Wilhelminus Hubertus (Peter) van der Brug (VII)   en Anna Maria Alfonsa (Annie) Röling, tr. met M.J. Kanters.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Peter Harmen, geb. te curacao [Nederlandse Antillen] op 23 sep 1967.
 2. Katinka Saskia, geb. te abarlan [Iran] op 30 mrt 1963.