van Roosmalen

Parenteel van Wilhelmus Jans van Roosmalen (?-1748)

© 15-4-2006  B.G.A.M. Hodenius

Generatie I

(tot 1748)

I  Wilhelmus Jans van Roosmalen overleden op vrijdag 4 oktober 1748 te Rosmalen.

Op heden den vierentwinstigsten februari 1741 compareerde voor mijn Willem Aenhuijs openbaar notaris bij den bosch mag raden en souvorains leenhoven van brabant in shagen geeneert en geadmiteert te rosmalen. resideerde en innepresentie van de getuigen onder genoempt willem jansen van rosmalen, jan willems van rosmalen en dirck westelaaken, alle inwoonden den heerlijkheyt berlicum de welke alle verelaende wel s deugdelijk schuldig te sijn, aan jan van schaijk borgen us en in wonnden te rosmalen eene capitale somme van twee hondert caralij gulden tot tweintig str het stuck iederen guldn gescheen spruytende ten saake van deugdelijk geleende en welaenestelde pennings bij den voorn eersten comparant willem jansen van rosmalen tot sijn gevijften conten samens ontvangen en genooten gelovende sij alle comparanten derhalven om vergeheijden en een voor alle en als schuldenaer op minsepael onder verbant van henne vertoons en goederen present en toekomende de voors somme van tweehonderd guldens capitaal met den intrest van tien tegens viergulden van ieder hondert in t jaar tegens aenstaenden eersten meegdag over een jaar aan handen van den voors jan van schaijk oft indien tijt sijn actief en regt verkregen hebbende te sullen restitueren voldaan en betalen en of sulx met wedersijds consent met een vierde naer gekomen soo geloof y sij comparanten on verscgeijden en als voor op verleent als voor dan van intrest jaarlijx te sullen betalen als voor tot devolle en effe twele voldoeninge en af lossinge toe dag in ros van repetitie of restitutie sal men gehouden sijn drie maanden elkander voor den vervaldag te was gehouwen en opsegging te oden was behooren van tot meenden geen esijt van den voort jan van schaijk of sijn actie verkregen hebbende verklaerden sij comparenten te constitieeren en magtig te maaken den eersten en allen toonders. Toonderen deses geexstendeerde acte om deselve voor schepener van rosmalen of berlicum en allen anderen geregten tot hoers costen te mogen laeten vernieuwen en realiseeren gelovende onder verbant als boven alle heteene glaarin ter saaken deses sal worden gedaan en vergt te sullen houden voor goederen van waerden en daer tegens niet te sulle doen of soeten geschieden inzegt of daaaer bijte direct of indirect selijt desgeloof hij eerste comparant sijn medeschuldenaar ter saaken deses altijt te sullen indemneeren cost en schadeloos houden en daan houden onder verbant mede als voor versoeckende mijn notaris hier van te maaks en rijt te reijken acte in debita somma altus gedaen engepasseert binnen rosmalen.

geld is betaald 24-2-1747
Wilhelmus trouwt op zondag 24 november 1737 te Berlicum met de 26-jarige Maria Dirk Westerlaeken. Maria geboren op zondag 16 augustus 1711 te Berlicum, overleden op donderdag 9 december 1784. Maria werd 73 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

getuige bij 2e huwelijk Anna Maria Andrea Walraven en Anna Maria Andrea Voets
Maria was later gehuwd (2) met Johannes Wilms van Gestel.<1>

Van Wilhelmus en Maria zijn zes kinderen bekend:
1  Wilhelmus van Roosmalen geboren op dinsdag 9 september 1738 te Berlicum.
2  Johannes van Roosmalen geboren op zondag 7 augustus 1740 te Berlicum.
3  Marie van Roosmalen geboren op vrijdag 19 oktober 1742 te Rosmalen.
4  Catharina van Roosmalen geboren op donderdag 25 juni 1744 te Rosmalen.
5  Lambertus van Roosmalen geboren op zaterdag 12 februari 1746 te Rosmalen.
6  Theodorus Wilhelmus van Roosmalen geboren op maandag 19 februari 1748 te Rosmalen, zie II.

Generatie II

(van 1738 tot 1814)

II  Theodorus Wilhelmus van Roosmalen ook genaamd Theodorus Wilhelm van Roosmalen, zoon van Wilhelmus Jans van Roosmalen (I) en Maria Dirk Westerlaeken, geboren op maandag 19 februari 1748 te Rosmalen, overleden op maandag 14 februari 1814 te Berlicum. Theodorus werd 65 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

getuige bij huwelijk adrianus gerardi maes en joanna henrici van Helvoort
ondertrouw en trouw voor schepenen aard van den berg en lambertin van hedel ondertrouw 29-4-1775
Theodorus trouwt op vrijdag 14 april 1775 te Berlicum op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Alegunda Nicolaas Verhoeven, dochter van Nicolaas Verhoeven en Johanna van den Pas. Alegunda geboren op zondag 2 maart 1749 te Berlicum, overleden op woensdag 10 februari 1819 te Heeswijk. Alegunda werd 69 jaar, 11 maanden en 8 dagen.
Van Theodorus en Alegunda zijn negen kinderen bekend:
1  Willem van Roosmalen geboren op vrijdag 15 november 1776 te Berlicum, zie III-A.
2  Catharina van Roosmalen geboren op zaterdag 31 januari 1778 te Berlicum, overleden op zaterdag 16 maart 1822 aldaar. Catharina werd 44 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Catharina was gehuwd met Willem van Grinsven.

3  Marie Catharina van Roosmalen, wonende te Heeswijk, geboren op zondag 2 april 1780 te Berlicum, overleden op maandag 19 december 1842 te Schijndel. Marie werd 62 jaar, 8 maanden en 17 dagen. Ook genaamd Maria Dirk Rosmalen
Marie gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 30 april 1808, trouwt op zondag 15 mei 1808 te Heeswijk op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Doorn. Wilhelmus, wonende te Heeswijk, geboren te Berlicum.

4  Lambertus van Roosmalen geboren op dinsdag 18 december 1781 te Berlicum.
5  Annemie van Roosmalen geboren op dinsdag 21 oktober 1783 te Nuland.
6  Jan van Roosmalen geboren op dinsdag 28 maart 1786 te Nuland.

Jan trouwt op vrijdag 12 mei 1820 te Dinther op 34-jarige leeftijd met Wilhelmina van Houtum, dochter van Jan van Houtum en Helena Maria Voets.

7  Anna Maria van Roosmalen geboren op zondag 19 augustus 1787 te Nuland, overleden op maandag 14 december 1863 te Berlicum. Anna werd 76 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Anna trouwt op donderdag 15 juni 1820 te Heeswijk op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige Martinus van de Pas, zoon van Francis van de Pas en Maria van Uden. Martinus geboren op vrijdag 23 april 1779 te Berlicum.

8  Claas van Roosmalen geboren op woensdag 3 juni 1789 te Nuland.
9  Adriaan van Roosmalen geboren op dinsdag 8 maart 1791 te Nuland, zie III-B.

Generatie III

(van 1776 tot 1863)

III-A  Willem van Roosmalen, zoon van Theodorus Wilhelmus van Roosmalen (II) en Alegunda Nicolaas Verhoeven, geboren op vrijdag 15 november 1776 te Berlicum, overleden op donderdag 10 maart 1853 te Schijndel. Willem werd 76 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Willem trouwt op zondag 4 mei 1806 te Schijndel op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Adriaantje Joannes Pijnappels, dochter van Johannes Pijnappels en Mechel Verhoeven. Adriaantje geboren op zondag 9 november 1777 te Schijndel, overleden op maandag 12 november 1855 aldaar. Adriaantje werd 78 jaar en 3 dagen.
Van Willem en Adriaantje zijn zeven kinderen bekend:
1  Lambertus van Roosmalen geboren op maandag 2 november 1807 te Schijndel.
2  Gijsbertus van Roosmalen geboren op donderdag 29 juni 1809 te Schijndel.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 14 juni 1839 te Schijndel op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna Maria van Berkel, dochter van Johannes van Berkel en Catharina Voets. Johanna geboren op vrijdag 27 september 1805 te Schijndel.

3  Nicolaas van Roosmalen geboren op vrijdag 18 januari 1811 te Schijndel.
4  Mechelina van Roosmalen geboren op maandag 19 oktober 1812 te Schijndel.

Mechelina trouwt op zaterdag 19 november 1836 te Schijndel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes van der Stappen, zoon van Leonardus van der Stappen en Hendrina Versantvoort. Johannes geboren op maandag 17 augustus 1812 te Schijndel.

5  Dorothea Maria van Roosmalen geboren op zaterdag 11 februari 1815 te Schijndel.

Dorothea trouwt op zaterdag 4 juli 1840 te Schijndel op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Lambertus van Esch, zoon van Gerardus van Esch en Elizabeth Verbrugge. Lambertus geboren op dinsdag 8 oktober 1811 te Boxtel.

6  Johanna van Roosmalen geboren op dinsdag 20 augustus 1816 te Schijndel, overleden op donderdag 19 februari 1829 aldaar. Johanna werd 12 jaar, 5 maanden en 30 dagen.
7  Hendricus van Roosmalen geboren op woensdag 10 december 1817 te Schijndel, zie IV.

III-B  Adriaan van Roosmalen, zoon van Theodorus Wilhelmus van Roosmalen (II) en Alegunda Nicolaas Verhoeven, Bouwman, geboren op dinsdag 8 maart 1791 te Nuland, overleden op zondag 17 juni 1838 aldaar. Adriaan werd 47 jaar, 3 maanden en 9 dagen. Getuige doop Henricus Verhoeven en Judoca Hanegrave
Adriaan trouwt op donderdag 30 april 1818 te Berlicum op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Petronella van Langenhuisen. Petronella geboren op maandag 17 november 1794 te Berlicum.
Van Adriaan en Petronella is een kind bekend:
1  Pieter van Roosmalen (Pieter) geboren op zaterdag 4 oktober 1828 te Nuland.

Generatie IV

(van 1807 tot 1908)

IV  Hendricus van Roosmalen, zoon van Willem van Roosmalen (III-A) en Adriaantje Joannes Pijnappels, geboren op woensdag 10 december 1817 te Schijndel, overleden op zondag 26 april 1908 aldaar. Hendricus werd 90 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hendricus trouwt op zaterdag 11 juni 1842 te Schijndel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina van den Oetelaar, dochter van Antonius Willem van den Oetelaar en Hendrica Hendrik van Soggel (Hendrien). Wilhelmina geboren op zondag 26 december 1819 te Schijndel, overleden op maandag 4 april 1859 aldaar. Wilhelmina werd 39 jaar, 3 maanden en 9 dagen.
Van Hendricus en Wilhelmina zijn zeven kinderen bekend:
1  Josina van Roosmalen geboren op donderdag 18 mei 1843 te Schijndel, overleden op woensdag 30 juli 1845 aldaar. Josina werd 2 jaar, 2 maanden en 12 dagen.
2  Lauwerien van Roosmalen geboren op dinsdag 15 april 1845 te Schijndel.
3  Josina van Roosmalen geboren op maandag 9 november 1846 te Schijndel.

Josina trouwt op zaterdag 15 juni 1872 te Schijndel op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Johannes van der Heijden, zoon van Lambert van der Heijden en Hendrika van de Loo. Johannes geboren op zondag 17 april 1836 te St Oedenrode.

4  Hendrica van Roosmalen geboren op zondag 11 maart 1849 te Schijndel.

Hendrica trouwt op zaterdag 8 mei 1875 te Schijndel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Adriaan Louwerensen, zoon van Jan Louwerensen en Johanna Maria Hellings. Adriaan geboren op donderdag 29 augustus 1850 te Schijndel.

5  Anna van Roosmalen geboren op vrijdag 7 maart 1851 te Schijndel.
6  Wilhelmus van Roosmalen geboren op dinsdag 19 april 1853 te Schijndel, zie V-A.
7  Antonie van Roosmalen geboren op zaterdag 10 mei 1856 te Schijndel, zie V-B.

Generatie V

(van 1843 tot 1925)

V-A  Wilhelmus van Roosmalen, zoon van Hendricus van Roosmalen (IV) en Wilhelmina van den Oetelaar, geboren op dinsdag 19 april 1853 te Schijndel.

Wilhelmus trouwt op zaterdag 15 juli 1876 te Schijndel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Henrica Smits, dochter van Adriaan Smits en Hendrien Goyaerts. Henrica geboren op dinsdag 22 april 1851 te Schijndel.
Van Wilhelmus en Henrica zijn acht kinderen bekend:
1  Wilhelmina van Roosmalen geboren te Schijndel.

Wilhelmina trouwt op donderdag 29 juli 1909 te Schijndel met Lambertus van Liempd, zoon van Johannes van Liempd en Maria van Oudewater. Lambertus geboren te Schijndel.

2  Maria van Roosmalen geboren op maandag 18 november 1878 te Schijndel, overleden op dinsdag 20 mei 1975 aldaar. Maria werd 96 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 2 mei 1903 te Schijndel op 24-jarige leeftijd met de 38-jarige Christianus Mettler. Christianus geboren op maandag 11 juli 1864 te Schijndel, overleden op zondag 4 november 1934 aldaar. Christianus werd 70 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

3  Hendrikus van Roosmalen geboren op maandag 17 januari 1881 te Schijndel, overleden op maandag 13 juli 1964 aldaar. Hendrikus werd 83 jaar, 5 maanden en 26 dagen.
4  Anna van Roosmalen geboren op zaterdag 6 september 1884 te Schijndel, overleden op zondag 3 mei 1964 aldaar. Anna werd 79 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Anna trouwt op dinsdag 1 augustus 1911 te Schijndel op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrikus Hellings, zoon van Kristiaan Hellings en Johanna Maria Timmermans. Hendrikus geboren op maandag 28 november 1881 te Schijndel, overleden op woensdag 28 maart 1962 aldaar. Hendrikus werd 80 jaar en 4 maanden.

5  Hendrika van Roosmalen geboren op vrijdag 29 januari 1886 te Schijndel, overleden op donderdag 19 november 1964 aldaar. Hendrika werd 78 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Hendrika trouwt op woensdag 4 mei 1921 te Schijndel op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelis Johannes van Eijndhoven, zoon van Petrus van Eijndhoven en Wilhelmina van Rijzingen. Cornelis geboren op maandag 21 oktober 1889 te Boxtel, overleden op zondag 1 januari 1961 te Veghel. Cornelis werd 71 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

6  Hubertus van Roosmalen geboren op vrijdag 25 februari 1887 te Schijndel, zie VI-A.
7  Dina van Roosmalen geboren op zaterdag 5 mei 1888 te Schijndel, overleden op woensdag 16 december 1964 aldaar. Dina werd 76 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Dina trouwt op donderdag 20 mei 1920 te Schijndel op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Hendrikus van Tartwijk. Hendrikus geboren op zaterdag 9 januari 1886 te Schijndel, overleden op zaterdag 2 april 1955 te Den Bosch. Hendrikus werd 69 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

8  Bertha van Roosmalen geboren op woensdag 11 februari 1891 te Schijndel, overleden op woensdag 11 oktober 1978 aldaar. Bertha werd 87 jaar en 8 maanden.

Bertha trouwt op dinsdag 18 mei 1915 te Schijndel op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Christianus van Kaathoven, zoon van Wilhelmus van Kaathoven en Gijsberdina Verhagen. Christianus geboren op woensdag 17 september 1884 te Schijndel, overleden op donderdag 2 maart 1950 aldaar. Christianus werd 65 jaar, 5 maanden en 13 dagen.
V-B  Antonie van Roosmalen, zoon van Hendricus van Roosmalen (IV) en Wilhelmina van den Oetelaar, geboren op zaterdag 10 mei 1856 te Schijndel, overleden op zaterdag 3 oktober 1925 te St. Michielsgestel. Antonie werd 69 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Antonie trouwt op vrijdag 21 januari 1876 te St Michielsgestel op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Petronella Theunissen, dochter van Johannes Theunissen en Cornelia Schellekens. Petronella geboren op zaterdag 31 maart 1855 te St Oederode, overleden op maandag 22 mei 1939 te Den Dungen. Petronella werd 84 jaar, 1 maand en 21 dagen.
Van Antonie en Petronella zijn twaalf kinderen bekend:
1  Wilhelm Lambertus van Roosmalen geboren op zondag 5 november 1876 te St Michielsgestel, zie VI-B.
2  Johanna van Roosmalen geboren op zaterdag 6 oktober 1877 te St Michielsgestel.
3  Petrus van Roosmalen geboren op vrijdag 2 januari 1880 te St Michielsgestel, zie VI-C.
4  Hendrikus van Roosmalen geboren op dinsdag 28 maart 1882 te St Michielsgestel, zie VI-D.
5  Johanna Maria van Roosmalen geboren op maandag 28 april 1884 te St Michielsgestel.

Johanna trouwt op vrijdag 21 mei 1909 te St Michielsgestel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriaan Cornelis van Grinsven, zoon van Christiaan van Grinsven en Lamberdina Schuurmans. Adriaan geboren op vrijdag 24 augustus 1883 te Den Dungen, overleden op woensdag 7 februari 1973. Adriaan werd 89 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

6  Henricus van Roosmalen geboren op woensdag 12 mei 1886 te St Michielsgestel, zie VI-E.
7  Johannes van Roosmalen (Jan) geboren op zondag 3 juni 1888 te St. Michielsgestel, zie VI-F.
8  Cornelia van Roosmalen geboren op zondag 13 april 1890 te St Michielsgestel.
9  Lambertus van Roosmalen geboren op vrijdag 22 januari 1892 te St Michielsgestel, overleden op dinsdag 1 maart 1892 aldaar. Lambertus werd 1 maand en 8 dagen.
10  Hendrika van Roosmalen geboren op zaterdag 21 januari 1893 te St Michielsgestel, overleden op maandag 4 oktober 1971 te Den Bosch. Hendrika werd 78 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Hendrika trouwt op dinsdag 9 juni 1914 te St Michielsgestel op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Paulus Josephus van Schijndel. Paulus geboren op zaterdag 30 maart 1889 te St Michielsgestel.

11  Lamberta van Roosmalen geboren op zondag 14 april 1895 te St Michielsgestel, overleden op woensdag 6 november 1895 aldaar. Lamberta werd 6 maanden en 23 dagen.
12  Gijsbertus van Roosmalen geboren op dinsdag 31 augustus 1897 te St Michielsgestel, overleden op donderdag 16 september 1897 aldaar. Gijsbertus werd 16 dagen.

Generatie VI

(van 1876 tot 1980)

VI-A  Hubertus van Roosmalen, zoon van Wilhelmus van Roosmalen (V-A) en Henrica Smits, geboren op vrijdag 25 februari 1887 te Schijndel, overleden op zondag 13 oktober 1963 aldaar. Hubertus werd 76 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Hubertus trouwt op vrijdag 27 april 1928 te Berlicum op 41-jarige leeftijd met de 31-jarige Allegonda van der Pas. Allegonda geboren op maandag 17 augustus 1896 te Berlicum.
Van Hubertus en Allegonda zijn zes kinderen bekend:
1  Wilhelmus Johannes van Roosmalen geboren op donderdag 14 maart 1929 te Schijndel, zie VII-A.
2  Johannes van Roosmalen ook genaamd Jhannes van Roosmalen geboren op zaterdag 15 maart 1930.
3  Nicolaas Henricus van Roosmalen geboren op vrijdag 8 mei 1931.
4  Hendricus Hubertus van Roosmalen geboren op zaterdag 26 november 1932.
5  Martinus Marinus van Roosmalen geboren op zondag 6 mei 1934.
6  Hubertus van Roosmalen geboren op dinsdag 16 maart 1937.

VI-B  Wilhelm Lambertus van Roosmalen, zoon van Antonie van Roosmalen (V-B) en Petronella Theunissen, geboren op zondag 5 november 1876 te St Michielsgestel, overleden op maandag 3 april 1972 te Vlijmen. Wilhelm werd 95 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Wilhelm trouwt op vrijdag 11 mei 1906 te St Michielsgestel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Adriana van Zelst. Adriana geboren op dinsdag 16 augustus 1881 te St Michielsgestel.
Van Wilhelm en Adriana zijn acht kinderen bekend:
1  Antonius van Roosmalen geboren op maandag 8 april 1907 te Helvoirt, zie VII-B.
2  Johanna Maria van Roosmalen geboren op zaterdag 13 februari 1909 te Helvoirt, overleden op woensdag 23 februari 1994 te Den Bosch. Johanna werd 85 jaar en 10 dagen.

Johanna trouwt op maandag 20 mei 1935 te Vught op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes van den Tillaard. Johannes geboren op donderdag 10 april 1902 te Veghel, overleden op maandag 28 maart 1988 te Den Bosch. Johannes werd 85 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

3  Petrus Joseph van Roosmalen geboren op woensdag 22 maart 1911 te Helvoirt, zie VII-C.
4  Adrianus Gerardus van Roosmalen, landbouwer, geboren op woensdag 12 mei 1915, overleden op donderdag 11 februari 1982 te Vught. Adrianus werd 66 jaar, 8 maanden en 30 dagen.
5  Cornelis van Roosmalen geboren op woensdag 14 februari 1917 te Helvoirt, zie VII-D.
6  Willem van Roosmalen geboren op dinsdag 27 mei 1919 te Helvoirt, zie VII-E.
7  Antonia van Roosmalen geboren op maandag 18 juli 1921 te Helvoirt.

Antonia trouwt op zaterdag 4 december 1943 te Helvoirt op 22-jarige leeftijd met M. Clement.

8  Anna van Roosmalen geboren op woensdag 30 januari 1924 te Helvoirt.

Anna trouwt op donderdag 24 juni 1954 te Helvoirt op 30-jarige leeftijd met Pj Giezen.
VI-C  Petrus van Roosmalen, zoon van Antonie van Roosmalen (V-B) en Petronella Theunissen, geboren op vrijdag 2 januari 1880 te St Michielsgestel, overleden op vrijdag 19 oktober 1951 te Den Dungen. Petrus werd 71 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Petrus trouwt op vrijdag 12 februari 1909 te Den Dungen op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Antonetta Sleutjes, dochter van Antonie Sleutjes en Johanna Doed’e. Antonetta geboren op zaterdag 23 november 1878 te Den Dungen.
Van Petrus en Antonetta zijn vier kinderen bekend:
1  Antonius van Roosmalen geboren op vrijdag 26 mei 1911 te Den Dungen, zie VII-F.
2  Johan van Roosmalen geboren op woensdag 11 juni 1913 te Den Dungen, zie VII-G.
3  Paulus van Roosmalen geboren op zaterdag 15 januari 1916 te Den Dungen, zie VII-H.
4  Theodor van Roosmalen geboren op woensdag 8 mei 1918 te Den Dungen.

Theodor was gehuwd met Betsie Jansen. Betsie geboren op zaterdag 1 april 1916 te Beugen en Rijkevoort, overleden op maandag 23 september 1996 te Den Bosch. Betsie werd 80 jaar, 5 maanden en 22 dagen.
VI-D  Hendrikus van Roosmalen, zoon van Antonie van Roosmalen (V-B) en Petronella Theunissen, geboren op dinsdag 28 maart 1882 te St Michielsgestel, overleden op donderdag 21 september 1961 te Boxtel. Hendrikus werd 79 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Hendrikus trouwt op dinsdag 11 november 1947 te St Michielsgestel op 65-jarige leeftijd (1) met de 60-jarige Adriana van Grinsven. Adriana geboren op zondag 13 februari 1887 te Den Bosch, overleden op dinsdag 24 juli 1956 aldaar. Adriana werd 69 jaar, 5 maanden en 11 dagen.
Hendrikus trouwt op donderdag 15 mei 1913 te St Michielsgestel op 31-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria Cornelia van Grinsven, dochter van Christiaan van Grinsven en Lamberdina Schuurmans. Maria geboren op woensdag 16 december 1885 te Den Dungen, overleden op maandag 16 februari 1942 te St Michielsgestel. Maria werd 56 jaar en 2 maanden.

Van Hendrikus en Maria zijn acht kinderen bekend:
1  Petronella Antonia van Roosmalen geboren op maandag 2 maart 1914 te St Michielsgestel.
2  Lamberdina Christina van Roosmalen geboren op maandag 11 oktober 1915 te St Michielsgestel, overleden op dinsdag 11 februari 1997 aldaar. Lamberdina werd 81 jaar en 4 maanden.

Lamberdina trouwt op dinsdag 23 mei 1950 te St Michielsgestel op 34-jarige leeftijd met de 41-jarige Wilhelmus Johannes van der Steen. Wilhelmus geboren op donderdag 23 juli 1908 te Den Dungen, overleden op zondag 31 januari 1988 aldaar. Wilhelmus werd 79 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

3  Antonia van Roosmalen geboren op donderdag 29 november 1917 te St Michielsgestel.

Antonia trouwt op dinsdag 23 mei 1944 te St Michielsgestel op 26-jarige leeftijd met L. Schuurmans.

4  Christina van Roosmalen ook genaamd Christiana van Roosmalen geboren op dinsdag 23 maart 1920, overleden op dinsdag 9 oktober 1962 te Den Bosch. Christina werd 42 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Christina trouwt op dinsdag 18 juni 1946 te St. Michielsgestel op 26-jarige leeftijd met Henricus Marinus Rijken.

5  Cornelius Hendrikus van Roosmalen geboren op woensdag 5 oktober 1921 te         St Michielsgestel. Cornelius trouwt op maandag 5 juni 1950 te Boxtel op 28-jarige leeftijd met A.B. Haerkens.

6  Allegonda Gertruda van Roosmalen geboren op donderdag 2 augustus 1923 te St Michielsgestel.
7  Antonius Martinus van Roosmalen geboren op zaterdag 14 november 1925 te St Michielsgestel.
8  Henricus Leonardus van Roosmalen geboren op zaterdag 1 juni 1929 te St Michielsgestel, zie VII-I.

VI-E  Henricus van Roosmalen, zoon van Antonie van Roosmalen (V-B) en Petronella Theunissen, geboren op woensdag 12 mei 1886 te St Michielsgestel, overleden op zondag 31 december 1967 te Den Bosch. Henricus werd 81 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Henricus trouwt op dinsdag 17 juni 1919 te Den Bosch op 33-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Helena Verschuur. Maria geboren op zaterdag 24 juli 1897 te Den Bosch, overleden op woensdag 19 juli 1978 aldaar. Maria werd 80 jaar, 11 maanden en 25 dagen.
Van Henricus en Maria zijn vier kinderen bekend:
1  Henricus Antonius Maria van Roosmalen geboren op woensdag 5 mei 1920 te Den Bosch, overleden op maandag 29 juni 1931 aldaar. Henricus werd 11 jaar, 1 maand en 24 dagen.
2  Antonius Franciscus Maria van Roosmalen geboren op dinsdag 26 april 1921 te Den Bosch, overleden op zondag 24 december 1922 aldaar. Antonius werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.
3  Antonius Franciscus Maria van Roosmalen geboren op dinsdag 16 januari 1923 te Den Bosch, overleden op donderdag 31 augustus 1944 aldaar. Antonius werd 21 jaar, 7 maanden en 15 dagen.
4  Johannes Petrus Maria van Roosmalen geboren op zaterdag 26 januari 1924 te Den Bosch, zie VII-J.

VI-F  Johannes van Roosmalen (Jan), zoon van Antonie van Roosmalen (V-B) en Petronella Theunissen, geboren op zondag 3 juni 1888 te St. Michielsgestel, overleden op donderdag 2 oktober 1980 te Den Bosch. Johannes werd 92 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 27 januari 1921 te Vught op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Martina van Gemert, dochter van Cornelus van Gemert en Mieke van den Braak (Mieke). Martina geboren op donderdag 30 juni 1898 te Vught, overleden op maandag 7 november 1960 te Den Bosch. Martina werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.
Van Johannes en Martina zijn twee kinderen bekend:
1  Antonius Johannes Cornelius van Roosmalen (Tonny) geboren op zondag 4 juni 1922 te Vught, zie VII-K.
2  Paula Martha Maria van Roosmalen (Paula) ook genaamd Paula Martha Mariavan Roosmalen geboren op maandag 14 april 1924 te Vught.

Paula trouwt op woensdag 11 januari 1950 op 25-jarige leeftijd met Johannes van der Heijden.

Generatie VII

(van 1907 tot 2001)

VII-A  Wilhelmus Johannes van Roosmalen, zoon van Hubertus van Roosmalen (VI-A) en Allegonda van der Pas, geboren op donderdag 14 maart 1929 te Schijndel, overleden op vrijdag 28 april 1995 te Beek. Wilhelmus werd 66 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Wilhelmus trouwt op zaterdag 17 oktober 1953 te Schijndel op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Petronella Broks. Petronella geboren op zondag 22 juni 1924 te Schijndel.
Van Wilhelmus en Petronella is een kind bekend:
1  Allagonda Hendrika Maria van Roosmalen geboren op zondag 23 oktober 1955 te Meerssen.

VII-B  Antonius van Roosmalen, zoon van Wilhelm Lambertus van Roosmalen (VI-B) en Adriana van Zelst, botermaker en gevangene(kamp)bewaarder, geboren op maandag 8 april 1907 te Helvoirt, overleden op vrijdag 3 november 1989 te Den Bosch. Antonius werd 82 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Antonius trouwt op vrijdag 24 april 1936 te Vught op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna van Pinxteren. Johanna geboren op zondag 1 september 1912 te Cromvoirt.
Van Antonius en Johanna zijn vijf kinderen bekend:
1  Adriana Wilhelmina van Roosmalen geboren op donderdag 21 januari 1937 te Helvoirt.

Adriana trouwt op dinsdag 15 januari 1963 op 25-jarige leeftijd met H. Vrensen.

2  Wilhelmus Adrianus van Roosmalen geboren op zaterdag 30 april 1938 te Helvoirt. 14-10-1959 vertrokken naar Rotterdam.

3  Maria Johanna van Roosmalen geboren op vrijdag 30 maart 1945 te Helvoirt. Maria trouwt op vrijdag 5 augustus 1966 op 21-jarige leeftijd met J. van Meerwijk.

4  Johanna Cornelia van Roosmalen geboren op donderdag 15 juli 1948 te Helvoirt. Johanna trouwt op donderdag 6 augustus 1970 op 22-jarige leeftijd met L. van de Laak.

5  Cornelius Wilhelmus van Roosmalen geboren op woensdag 9 november 1949 te Helvoirt.

Cornelius trouwt op vrijdag 18 augustus 1972 te Geffen op 22-jarige leeftijd met A. van Erp.

VII-C  Petrus Joseph van Roosmalen, zoon van Wilhelm Lambertus van Roosmalen (VI-B) en Adriana van Zelst, landbouwer, melkventer en melk- en zuivelhandelaar, geboren op woensdag 22 maart 1911 te Helvoirt, overleden op maandag 25 juni 1984 te Den Bosch. Petrus werd 73 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Petrus trouwt op donderdag 13 mei 1943 te Vlijmen op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Hubertina Verhoeven. Hubertina geboren op donderdag 27 juni 1918 te Hedikhuizen.
Van Petrus en Hubertina zijn zes kinderen bekend:
1  Wilhelmus Martinus van Roosmalen geboren op vrijdag 15 juni 1945 te Vught.

Wilhelmus trouwt op donderdag 14 oktober 1971 te Den Bosch op 26-jarige leeftijd met C. Martens.

2  Martinus Cornelius Josephus van Roosmalen geboren op zondag 25 augustus 1946 te Vught.

Martinus trouwt op woensdag 13 september 1967 te Helvoirt op 21-jarige leeftijd met G. Schapendonk.

3  Adriana Cornelia Maria van Roosmalen geboren op dinsdag 21 oktober 1947 te Vught. Adriana trouwt op vrijdag 30 juni 1972 op 24-jarige leeftijd met A. Akkermans.

4  Cornelia Maria van Roosmalen geboren op zondag 19 december 1948 te Vught. Cornelia trouwt op woensdag 3 april 1968 op 19-jarige leeftijd met G. Schouten.

5  Theodorus Henricus Josephus van Roosmalen geboren op dinsdag 3 januari 1950 te Vught. Theodorus trouwt op donderdag 30 december 1971 te Lieshout op 21-jarige leeftijd met A. van Uden.

6  Petronella Hubertina Maria van Roosmalen geboren op vrijdag 28 juni 1957 te Vught. Petronella trouwt op donderdag 29 december 1977 op 20-jarige leeftijd met M. Langeslag.

VII-D  Cornelis van Roosmalen, zoon van Wilhelm Lambertus van Roosmalen (VI-B) en Adriana van Zelst, landbouwersknecht, koetsier-besteller en korporaal kl chauffeur, geboren op woensdag 14 februari 1917 te Helvoirt, overleden op vrijdag 11 maart 1994 te Den Bosch. Cornelis werd 77 jaar en 25 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 21 juni 1944 te Schiedam op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Wilhelmina Bernarda van Knotsenburg. Wilhelmina geboren op woensdag 23 augustus 1922 te Schiedam.
Van Cornelis en Wilhelmina is een kind bekend:
1  Adrianus Marinus Cornelis van Roosmalen geboren op woensdag 9 juli 1947 te Schiedam. Verhuisd naar Hilversum op 25-09-1964

VII-E  Willem van Roosmalen, zoon van Wilhelm Lambertus van Roosmalen (VI-B) en Adriana van Zelst, landbouwer, chauffeur en Tuinder, geboren op dinsdag 27 mei 1919 te Helvoirt, overleden op donderdag 1 april 1982 te Rosmalen. Willem werd 62 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Willem trouwt op woensdag 25 augustus 1943 te Tilburg op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Paulina Johanna Schellekens (Lien). Paulina geboren op zaterdag 31 augustus 1918 te Alphen en Riel, overleden op zaterdag 5 maart 2005 te Rosmalen. Paulina werd 86 jaar, 6 maanden en 2 dagen.
Van Willem en Paulina zijn acht kinderen bekend:

1  Wilhelmus Adrianus Maria van Roosmalen, metaalbewerker, machinist en chauffeur, geboren op donderdag 7 september 1944 te Vught, overleden op vrijdag 27 oktober 1967 te Rosmalen. Wilhelmus werd 23 jaar, 1 maand en 20 dagen.
2  Hendrika Antonia Louisa Maria van Roosmalen geboren op donderdag 4 april 1946 te Vught. Hendrika trouwt op vrijdag 20 juni 1969 te Rosmalen op 23-jarige leeftijd met J. van Helvoirt.

3  Johannes Cornelis Maria van Roosmalen (Jan) geboren op zondag 22 juni 1947 te Vught, zie VIII-A.
4  Louisa Henrica Maria van Roosmalen geboren op woensdag 10 november 1948 te Vught. Louisa trouwt op vrijdag 10 november 1972 te Rosmalen op 24-jarige leeftijd met J. van Hirtum.

5  Josephus Antonius Johannes Maria van Roosmalen geboren op maandag 30 januari 1950 te Vught. Josephus trouwt op donderdag 28 juni 1973 te Den Bosch op 23-jarige leeftijd met M. van Ooijen.

6  Cornelis Henricus Maria van Roosmalen geboren op woensdag 23 mei 1951 te Vught. Cornelis trouwt op vrijdag 1 oktober 1976 te Schijndel op 25-jarige leeftijd met M. Verkuijlen.

7  Antonius Johannes Maria van Roosmalen geboren op zondag 24 januari 1954 te Vught. Antonius trouwt op vrijdag 20 augustus 1976 te St Michielsgestel op 22-jarige leeftijd met C. van Kessel.

8  Leonardus Wilhelmus Maria van Roosmalen geboren op zaterdag 30 juli 1955 te Vught. Leonardus trouwt op donderdag 12 juli 1979 te Rosmalen op 23-jarige leeftijd met P. van Rosmalen.

VII-F  Antonius van Roosmalen, zoon van Petrus van Roosmalen (VI-C) en Antonetta Sleutjes, koopman en melkbezorger, geboren op vrijdag 26 mei 1911 te Den Dungen, overleden op donderdag 13 februari 1964 te Den Bosch. Antonius werd 52 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Antonius trouwt op zaterdag 13 april 1940 te Den Bosch op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Petronella van de Wal. Cornelia geboren op woensdag 4 juli 1917 te Den Bosch, overleden op woensdag 10 januari 1990. Cornelia werd 72 jaar, 6 maanden en 6 dagen.
Van Antonius en Cornelia zijn drie kinderen bekend:
1  Petrus van Roosmalen (Piet) geboren op donderdag 5 september 1940 te Den Bosch.

Petrus trouwt op dinsdag 28 juli 1964 op 23-jarige leeftijd met Riky Pijnenburg (Riky).

2  Wilhelmus Johannes van Roosmalen geboren op vrijdag 14 april 1944 te Den Bosch, zie VIII-B.
3  Cornelis Antonius van Roosmalen (Cees) geboren op zondag 29 april 1951 te Den Bosch, zie VIII-C.

VII-G  Johan van Roosmalen, zoon van Petrus van Roosmalen (VI-C) en Antonetta Sleutjes, geboren op woensdag 11 juni 1913 te Den Dungen, overleden in oktober 2001. Johan werd 88 jaar en 4 maanden.

Johan trouwt op dinsdag 19 november 1935 te Den Dungen op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Nicolasina Maria Schellekens. Nicolasina geboren op donderdag 6 oktober 1910 te Schijndel.
Van Johan en Nicolasina zijn twee kinderen bekend:
1  Petrus Josephus Antonius Paulus van Roosmalen geboren op maandag 2 maart 1936 te Den Dungen, zie VIII-D.
2  Maria Johanna Nicolasina van Roosmalen geboren op woensdag 26 mei 1954 te Den Dungen, overleden op vrijdag 21 februari 1997 te Schijndel. Maria werd 42 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Maria trouwt op donderdag 12 december 1974 te Den Dungen op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Marcel Theodorus Hubertus Oosterhof. Marcel geboren op donderdag 1 mei 1952 te Roermond. Maria trouwt op maandag 9 augustus 1993 te Schijndel op 39-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Stehpen Paul English ook genaamd Stephen Paul English. Stehpen geboren op dinsdag 9 juli 1957 te Swindon UK.
Johan trouwt op maandag 8 januari 1990 te Haaren op 76-jarige leeftijd (2) met de 73-jarige Francisca Bogaers. Francisca geboren op donderdag 4 mei 1916 te Haaren, overleden op maandag 7 mei 1990 aldaar. Francisca werd 74 jaar en 3 dagen.

VII-H  Paulus van Roosmalen, zoon van Petrus van Roosmalen (VI-C) en Antonetta Sleutjes, geboren op zaterdag 15 januari 1916 te Den Dungen, overleden op vrijdag 29 oktober 1982 aldaar. Paulus werd 66 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Paulus trouwt op dinsdag 22 april 1947 te Heesch op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Maria Bongers. Johanna geboren op woensdag 18 april 1917 te Heesch.
Van Paulus en Johanna zijn zes kinderen bekend:
1  Petrus Wilhelmus Maria van Roosmalen geboren op vrijdag 2 juli 1948 te Den Dungen. Petrus trouwt op maandag 18 december 1972 te Berlicum op 24-jarige leeftijd met A. Schouten.

2  Wilhelmina Antonetta Maria van Roosmalen geboren op dinsdag 6 september 1949 te Den Dungen. Wilhelmina trouwt op maandag 18 maart 1974 te Den Dungen op 24-jarige leeftijd met N. Schellekens.

3  Antonius Carolus Arnoldus van Roosmalen geboren op zaterdag 28 oktober 1950 te Den Dungen.  Antonius trouwt op maandag 22 juli 1974 te Den Dungen op 23-jarige leeftijd met L. van Santvoort.

4  Karel Wilhelmus Maria van Roosmalen geboren op zondag 16 december 1951 te Den Dungen.

5  Mari Johannes Paulus Antonius van Roosmalen geboren op zaterdag 13 juni 1953 te Den Dungen. Mari trouwt op donderdag 27 december 1979 te St Oederode op 26-jarige leeftijd met H. Oerlemans.

6  Theodora Paulina Maria van Roosmalen geboren op woensdag 22 september 1954 te Den Dungen.

VII-I  Henricus Leonardus van Roosmalen, zoon van Hendrikus van Roosmalen (VI-D) en Maria Cornelia van Grinsven, geboren op zaterdag 1 juni 1929 te St Michielsgestel, overleden op zondag 21 september 1997 te Den Bosch. Henricus werd 68 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Henricus trouwt op dinsdag 9 juni 1959 te Esch op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrika Maria Peijnenburg. Hendrika geboren op zaterdag 19 juli 1930 te Esch.
Van Henricus en Hendrika zijn vier kinderen bekend:
1  Martinus Henricus Christina van Roosmalen geboren rond 1959.
2  Martinus Henricus Christina van Roosmalen geboren op maandag 25 april 1960 te Esch.
3  Hendrikus Cornelis Maria van Roosmalen geboren op donderdag 28 juni 1962 te Esch.
4  Maria Christina Wilhelmina Corn. van Roosmalen ook genaamd Maria Christiana Wilhelmina Corn. van Roosmalen geboren op donderdag 13 juni 1968 te Esch.

VII-J  Johannes Petrus Maria van Roosmalen, zoon van Henricus van Roosmalen (VI-E) en Maria Helena Verschuur, geboren op zaterdag 26 januari 1924 te Den Bosch, overleden op vrijdag 18 december 1987 aldaar. Johannes werd 63 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 19 oktober 1946 te Den Bosch op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Leonarda Maria Stephanie Ex. Leonarda geboren op zaterdag 24 december 1921 te Grave.
Van Johannes en Leonarda zijn drie kinderen bekend:

VII-K  Antonius Johannes Cornelius van Roosmalen (Tonny) ook genaamd Tonnie, zoon van Johannes van Roosmalen (Jan) (VI-F) en Martina van Gemert, geboren op zondag 4 juni 1922 te Vught. Overleden op 17 april 2010 te Vught.

Antonius trouwt op maandag 1 december 1947, trouwt (kerk) op maandag 19 januari 1948 te Den Bosch op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerardina Johanna Janssen (Dinie), dochter van Henricus Johannes Janssen (Harry) en Theodora van Kempen. Gerardina geboren op maandag 1 december 1924 te Arnhem, en is overleden op 25 juli 2007 te Den Bosch.
Van Antonius en Gerardina zijn vier kinderen bekend:
1  Theodora Martina Gerardina Paula van Roosmalen (Door) ook genaamd Door van Roosmalen geboren op dinsdag 14 juni 1949 te Vught.

Theodora trouwt op vrijdag 11 september 1970 te Vught op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Wilhelmus Timmermans (Wim) ook genaamd Wim Timmermans. Wilhelmus geboren op vrijdag 14 april 1944 te Helvoirt.

2  Martina Paula Gerardina Maria van Roosmalen (Ineke) ook genaamd Martina Roosmalen Van en Martina van Roosmalen geboren op zondag 2 mei 1954.

Martina trouwt op woensdag 28 april 1976 te Vught, trouwt (kerk) te Boxtel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Rik Muijtjens (Rik). Rik geboren op donderdag 30 april 1953 te Den Bosch.
3  Bernadette Gerardina Antonia Maria van Roosmalen (Erna) ook genaamd Erna, Bernadette Geradina Antonia Maria Roosmalen Van en Bernadette Geradina Antonia Maria van Roosmalen geboren op zondag 26 oktober 1958 te Vught.

Bernadette trouwt op woensdag 11 oktober 1978 te Vught, trouwt (kerk) op woensdag 11 oktober 1978 te Rosmalen op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Mathias Johannes Hubertus Hodenius (Thieu) ook genaamd Thieu, zoon van Wilhelmus Hubertus Hodenius (Huub) en Jeanette Petronella Wilhelmina Maria Scheffers (Netty). Mathias, bankbediende, wonende te Boxtel, te Rosmalen, te Oirsbeek en te Malden, geboren op maandag 1 maart 1954 te ‘s-Hertogenbosch, gedoopt aldaar.

4  Antonius Johannes Henricus van Roosmalen (Teun) geboren op donderdag 13 februari 1964 te Vught, zie VIII-F.

Generatie VIII

(van 1936 tot heden)

VIII-E  Johannes Henricus Jozef Maria van Roosmalen, zoon van Johannes Petrus Maria van Roosmalen (VII-J) en Leonarda Maria Stephanie Ex, geboren op vrijdag 3 maart 1950 te Den Bosch, overleden op maandag 18 juli 2005 te Vught. Johannes werd 55 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

hij was vorst han d’n urste van schorsbos in 2001, 2002 en 2003.
Johannes was gehuwd met Cecile van Buren.
Van Johannes en Cecile is een kind bekend:
1  Charlotte van Roosmalen.

VIII-F  Antonius Johannes Henricus van Roosmalen (Teun) ook genaamd Teun van Roosmalen, zoon van Antonius Johannes Cornelius van Roosmalen (Tonny) (VII-K) en Gerardina Johanna Janssen (Dinie), geboren op donderdag 13 februari 1964 te Vught.

Antonius was partner van Mieke van den Oetelaar.
Van Antonius en Mieke is een natuurlijk kind bekend:
1  Niki van Roosmalen (Niki) geboren op zondag 12 februari 1989 te Den Bosch.

 

Geef een reactie